Trang chủ
Xin chào Quý Hảo Hữu. Nếu đã đăng ký, bạn có thể [ Đăng nhập ]
KHÔI PHỤC NHÂN VẬT ĐÃ XÓA
Chào mừng bạn đã đến với hệ thống khôi phục nhân vật đã xóa của Võ Lâm Hoa Sơn.
*LƯU Ý:
- Quá trình khôi phục diễn ra hoàn toàn tự động, bạn hãy chọn nhân vật đã xóa cần khôi phục và xác nhận.
- Đọc và tìm hiểu kỹ trước khi thao tác, mọi thao tác sai sẽ không thể phục hồi.
- Tài khoản cần phải còn ít nhất 1 chỗ trống nhân vật (Mỗi tài khoản có tối đa 3 nhân vật).
- Phí khôi phục nhân vật: 5 Kim Nguyên Bảo.
Số Kim Nguyên Bảo hiện có: 0 KNB
Số chỗ trống nhân vật còn lại: 3
Nhập vào mã xác nhận

VUI LÒNG THOÁT GAME TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH KHÔI PHỤC TÀI KHOẢN!